men-1979261_1280min

19.X – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Międzynarodowy Dzień Mediacji to międzynarodowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku, natomiast w Polsce pierwsze obchody zorganizowano trzy lata później. W tym roku święto mediacji przypada na 19 października. Od 16 do 20 października obchodzony będzie Tydzień Mediacji.W tych dniach na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

Również w naszej bursie prowadzone sa zajęcia innowacyjne "Zgoda buduje" pod kierunkiem pani S. Stankowskiej.

W środowisku bursy, gdzie młodzież spędza ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, ucząc się i odpoczywając nietrudno o sytuacje konfliktowe. Naturalny w tym wieku brak życiowego doświadczenia, emocjonalna labilność, trudności w kontrolowaniu reakcji, mogą prowadzić do rozwiązywania sporów i konfliktów poprzez zachowania agresywne.Mediacje rówieśnicze wyposażają wychowanka w wiele ważnych kompetencji społecznych, umiejętność współpracy, dialogu, dyskusji, argumentowania ale i przyjęcia argumentów drugiej strony. Młody człowiek czuje się ważny. Liczy się to co on myśli, czuje, uważa. To on jest siłą sprawczą, kreuje rozwiązania.

Cele ogólne programu "Zgoda buduje":

  1. Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród wychowanków bursy.
  2. Wzrost umiejętności prowadzenia mediacji.
  3. Podniesienie poziomu edukacji prawnej i społecznej w bursie.
  4. Podniesienie poziomu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  5. Nabycie przez wychowanków praktycznych umiejętności niezbędnych w pełnieniu funkcji mediatora rówieśniczego.
  6. Upowszechnienie mediacji.