Młodzieżowa Rada Bursy

   

   Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy 2016/17

Przewodnicząca MRB
Małgorzata Rak

Zastępca przewodniczącego
Gleb Derekh

Sekretarz
Mateusz Grojecki

Przewodnicząca sekcji higienicznej
Magdalena Baran

Przewodniczący sekcji kulturalnej
Kamil Więckowski

Przewodniczący sekcji rekreacyjnej
Patryk Kwandrans

Przewodniczący sekcji pomocy w nauce
Adrian Kowalczyk

Przewodniczący sekcji stołówkowej

Kacper Bąba