Młodzieżowa Rada Bursy

   

   Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy 2021/22

image004

Przewodnicząca MRB

Adam Urbańczyk

image006

Zastępca przewodniczącego

Amelia Wardawy

image003

Przewodnicząca sekcji kulturalnej

Julia Mierzejewska

image007

Przewodniczący sekcji pomocy w nauce

Wiktoria Leśnowolska

 

image002

Przewodniczący sekcji stołówkowej

Sebastian Woźniak

 

image005

Przewodniczący sekcji rekreacyjnej

Igor Serafin

 

image001

Przewodnicząca sekcji higienicznej

Szymon Farkowski

 

   

   Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy 2018/19

Przewodnicząca MRB
Chabora Dawid

Zastępca przewodniczącego
Julia Norek

 

 

Sekretarz
Katarzyna Styczeń

Przewodnicząca sekcji higienicznej
Kamil Tomanek

Przewodniczący sekcji kulturalnej
Wiktoria Michalska

Przewodniczący sekcji rekreacyjnej
Jakub Nowak

Przewodniczący sekcji pomocy w nauce
Anna Tomczyk

Przewodniczący sekcji stołówkowej

Adrian Działkowski