Młodzieżowa Rada Bursy

   

   Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy 2018/19

Przewodnicząca MRB
Chabora Dawid

Zastępca przewodniczącego
Julia Norek

 

 

Sekretarz
Katarzyna Styczeń

Przewodnicząca sekcji higienicznej
Kamil Tomanek

Przewodniczący sekcji kulturalnej
Wiktoria Michalska

Przewodniczący sekcji rekreacyjnej
Jakub Nowak

Przewodniczący sekcji pomocy w nauce
Anna Tomczyk

Przewodniczący sekcji stołówkowej

Adrian Działkowski