Dla Rodziców

Oferta

Jesteśmy publiczną koedukacyjna placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Dysponujemy bazą noclegową w liczbie 250 miejsc.

 

dowiedz się więcej

Rekrutacja

Sprawdź listę dokumentów niezbędnych do zakwaterowania i co osoba zakwaterowana powinna posiadać. Pobierz: zasady rekrutacji, kwestionariusz przyjęcia, kartę rezygnacji.

 

więcej