Kasa przyjmuje wpłaty rat pożyczek mieszkaniowych i PKZP od emerytów i rencistów nie posiadających kont bankowych.


Kasa jest czynna od 6-go do 26-go dnia każdego miesiąca w godzinach:


środa  -10.00-14.00

czwartek – 10.00-14.00