Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

1. Zasady działania KZP Pracowników Oświaty w Radomiu przy Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych oraz Statut KZP Pracowników Oświaty przy Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu

2. Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5

3. Kontakt telefoczniny: (48) 362 49 52

4. Godziny otwarcia dla interesantów:

Poniedziałek – Środa – 8.00 – 15.00

Wtorek – Czwartek – 8.00 – 12.00

5. Numer rachunku bankowego na który można dokonywać wpłat wkładów i rat pożyczek

Bank PekaO S.A. o/Radom ul. Kościuszki 2

61 1240 5703 1111 0000 4899 6963

6. Wnioski o pożyczki PKZP rozpatrywane są dwa razy w miesiącu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych przez Zarząd PKZP.

7. STATUT KZP PO