Uwaga!!

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu opracował apel do rodziców oraz uczniów, który ma na celu uczulenie rodziców i opiekunów, aby w czasie stanu epidemii zwiększyli nadzór nad dziećmi i dopilnowali, aby wytyczne związane z bezpieczeństwem epidemicznym były respektowane. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zamknięcie szkolnych placówek oświatowych ma na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a zaleceniem dla dzieci oraz młodzieży jest przede wszystkim unikanie skupisk ludzi. Mimo zaleceń wielu młodych ludzi ich nie przestrzega.Apel ma na celu uczulenie rodziców i opiekunów, aby w tym czasie zwiększyli nadzór nad dziećmi i dopilnowali, aby wytyczne związane z bezpieczeństwem epidemicznym były respektowane. Z kolei do dzieci KWP apeluje o stosowanie się do zaleceń, w szczególności zaniechanie kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.