minprez

Opiekun Pracowni Komputerowej ogłasz konkurs na prezentację mulitimedialną pt. "Bursa to nie tylko mury"

Prace należy składać do dn. 31.03.2016r w  p.212 w formie elektronicznej.

Uczestnicy:

  • Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Bursy Szkolnej
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prezentację.
  • Autorem prezentacji zgłoszonej do konkursu może być tylko 1 osoba

Forma:

  • Prezentacja  powinna być wykonana przy użyciu dostępnych programów PowerPoint w wersji 2003-2010
  • Dopuszczalne ilość slajdów od 10 do 15 max.
  • Do konkursu należy dostarczyć wersję elektroniczną prezentacji zapisaną w formacie ppt.