minlaptop

Organizator:

Wychowawca gr. III pani B. Przeworska ogłasza konkurs na prezentację multimedialną

 pt. „Moje pasje”

 Prace należy składać do dn. 06.02.2017r  do godz. 17.00 w  p.212

Uczestnicy:

  • Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Bursy Szkolnej
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prezentację.
  • Autorem prezentacji zgłoszonej do konkursu może być tylko 1 osoba

Forma:

  • Prezentacja  powinna być wykonana przy użyciu dostępnych programów PowerPoint w wersji 2003-2016
  • Dopuszczalne ilość slajdów od 10 do 15 max.
  • Do konkursu należy dostarczyć wersję elektroniczną prezentacji zapisaną w formacie ppt

Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem
  • pomysłowość i oryginalność formy
  • zastosowane efekty