Drogi Rodzicu!

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jakich warunkach mieszka Twoje dziecko, jakich ma przyjaciół, jak funkcjonuje w grupie

rówieśniczej? Przyjdź, porozmawiaj z wychowawcą, wymień doświadczenia i uwagi dotyczące Twojego dziecka.

Odwiedzaj nas!

                                                                                                                             Zapraszamy.

DYREKCJA:

dyrektor K. Rola    godz. dostępności – poniedziałek 14.00- 15.00 

wicedyrektor D. Stolarek  godz. dostępności – wtorek 11.00- 12.00 

WYCHOWAWCY:

Grupa I

mgr S.Stankowska  godz. dostępności – czwartek 21.00- 22.00

mgr P. Włodek         godz. dostępności – środa 9.30- 10.30

mgr A. Matla            godz. dostępności – czwartek 14.00- 15.00  /co drugi tydzień/

Grupa II

mgr K. Kotkowska   godz. dostępności – piątek 12.00- 13.00

mgr A. Mizera          godz. dostępności – czwartek 17.00- 18.00

Grupa III

mgr G. Łukasiewicz  godz. dostępności – piątek 8.00- 9.00

mgr W. Brodowska    godz. dostępności – piątek 13.00- 14.00     /co drugi tydzień/

mgr W. Pawłowska   godz. dostępności – poniedziałek 13.00- 14.00    /co drugi tydzień/

Grupa IV

mgr B. Przeworska   godz. dostępności – poniedziałek 15.00- 16.00

mgr J. Jenżak           godz. dostępności – czwartek 16.00- 17.00

Grupa V

mgr M. Węgrzecka   godz. dostępności – poniedziałek 15.00- 16.00

mgr A. Przedniczek  godz. dostępności – wtorek 8.00- 9.00

Grupa VI

mgr M. Traczyk        godz. dostępności – poniedziałek 11.30- 12.30

mgr J. Piotrowska    godz. dostępności – wtorek 21.00- 22.00

Grupa VII

mgr A. Strus             godz. dostępności – wtorek 9.30- 10.30

mgr M. Majewska     godz. dostępności – wtorek 8.30- 9.30

mgr M. Jachimkowski  godz. dosętepności – poniedziałek 18.30- 19.30   /co drugi tydzień/