Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

1. Zasady działania PKZP Pracowników Oświaty w Radomiu określa art. 39 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234) oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 19.12.1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100, poz. 502) oraz Statut PKZP Pracowników Oświaty w Radomiu.

2. Adres: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5

3. Kontakt telefoczniny: (48) 362 49 52

4. Godziny otwarcia dla interesantów:

Poniedziałek – Środa – 8.00 – 15.00

Wtorek – Czwartek – 8.00 – 12.00

5. Numer rachunku bankowego na który można dokonywać wpłat wkładów i rat pożyczek

Bank PekaO S.A. o/Radom ul. Kościuszki 2

61 1240 5703 1111 0000 4899 6963

6. Wnioski o pożyczki PKZP rozpatrywane są dwa razy w miesiącu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych przez Zarząd PKZP.

7. Statut (załącznik)