Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy.

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

 • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2019 roku do godz. 15.00
 • Weryfikacja zgłoszeń kandydatów odbywać się będzie od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2020 roku do godz. 15.00.

          Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

 1. dostarczyć droga elektroniczną /w formie skanu lub zdjęcia/ podpisane potwierdzenie zgłoszenia na adres bursa1.rekrutacja@bursaradom.edu.pl lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zgłoszenia do skrzynki podawczej w budynku bursy

  /oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie, podczas zgłoszenia się wychowanka/i do placówki/

 2. dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów drogą elektroniczną lub do skrzynki podawczej w budynku bursy

 • Publikacja listy zakwalifikowanych 26.08.2020 roku godz. 10.00 na stronie internetowej bursy
 • Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenie woli przez rodziców od 26.08.2020 roku od godz. 12.00 do 28.08.2020 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną lub w budynku bursy do skrzynki podawczej
 • Publikacja listy przyjętych 28.08.2020 roku od godz. 17.00 na stronie internetowej bursy.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 31.08.2020

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/