Lista kandydatów przyjętych do Bursy Szkolnej nr 1 i kontynuujących.

——————————

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do bursy na rok szkolny 2020/2021 do pobrania tutaj.

 • Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenie woli przez rodziców od 26.08.2020 roku od godz. 12.00 do 28.08.2020 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną lub w budynku bursy do skrzynki podawczej
 • Publikacja listy przyjętych 28.08.2020 roku od godz. 17.00 na stronie internetowej bursy.

 

Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy.

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

 • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2019 roku do godz. 15.00
 • Weryfikacja zgłoszeń kandydatów odbywać się będzie od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2020 roku do godz. 15.00.

          Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

 1. dostarczyć droga elektroniczną /w formie skanu lub zdjęcia/ podpisane potwierdzenie zgłoszenia na adres mailowy bursa1.rekrutacja@bursaradom.edu.pl lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zgłoszenia do skrzynki podawczej w budynku bursy

  /oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie, podczas zgłoszenia się wychowanka/i do placówki/

 2. dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów drogą elektroniczną lub do skrzynki podawczej w budynku bursy

 • Publikacja listy zakwalifikowanych 26.08.2020 roku godz. 10.00 na stronie internetowej bursy
 • Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenie woli przez rodziców od 26.08.2020 roku od godz. 12.00 do 28.08.2020 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną lub w budynku bursy do skrzynki podawczej
 • Publikacja listy przyjętych 28.08.2020 roku od godz. 17.00 na stronie internetowej bursy.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 31.08.2020

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków niepełnoletnich

załącznik nr 1a – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków pełnoletnich

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przez rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu.
 2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4.  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bursaradom.edu.pl

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.