REKRUTACJA

  • Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabórdo Bursy.
  • Wychowankowie mieszkający w bursie, mogą ubiegać się o miejsce w następnym roku szkolnym składając deklarację kontynuacji /załącznik nr 1/.

Warunkiem kontynuacji jest:

– pobyt w bursie co najmniej do 31 maja 2018

– pozytywna opinia wychowawcy grupy.

  • Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania odbywa się od 16.05.2018 roku do 30.05.2018 roku.
  • Rekrutacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 1.08.2018 roku od godz. 8.00 do 14.08.2018 roku do godz. 15.00

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

            Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 27.08.2018 roku od godz. 8.00
            do 30.08.2018 roku do godz. 12.00 /w przypadku wolnych miejsc.

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należypobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

  • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.plw zakładce – Nabór do Bursy/
  • w Regulaminie Rekrutacji
  • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności