REKRUTACJA

 

         Przyjęcia do bursy możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami.

         Kwestionariusz należy  pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony doręczyć

         do Sekretariatu Bursy.

               

 

Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu na rok szkolny  2017/18 odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy.

Wychowankowie mieszkający już w bursie, którzy będą ubiegać się o miejsce w następnym roku szkolnym mogą wypełnić i złożyć deklarację kontynuacji pobytu /załącznik nr 1/ do 31.05.2017r.

 

 

Rekrutacja kandydatów do bursy odbywa się w dwóch etapach:

I etap – rekrutacja elektroniczna od 1.08.2017 do 14.08.2017r. do godz. 15.00

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie :

  • zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia
  • dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
  • dostarczyć potwierdzenie woli pobytu /17.08.2017 r od godz.12 do 22.08.2017r godz. 15/

      

 

II etap uzupełniający od 24.08.2017 godz. 8.00 do 31.08.2017r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

  • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.plw zakładce – Nabór do Bursy/
  • w Regulaminie Rekrutacji
  • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/18

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności