REKRUTACJA

 

Ważna informacja!

Kwaterowanie młodzieży do bursy odbywać się będzie 3.09.2018 od godz 6.30.

Kwaterowanie młodzieży odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Przed  zakwaterowaniu rodzic dokonuje opłaty za pobyt dziecka w kasie bursy.

Wychowanek powinien posiadać niezbędne wyposażenie:

- sztućce, talerzyk i kubek

- piżama, kapcie, klapki pod prysznic, ręcznik, przybory toaletowe itp.  

- by uczyć się w pokoju po godz. 22.00 należy wyposażyć się w lampkę nocną.

 

 

 • Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabórdo Bursy.
 • Wychowankowie mieszkający w bursie, mogą ubiegać się o miejsce w następnym roku szkolnym składając deklarację kontynuacji /załącznik nr 1/.

Warunkiem kontynuacji jest:

– pobyt w bursie co najmniej do 31 maja 2018

– pozytywna opinia wychowawcy grupy.

 • Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania odbywa się od 16.05.2018 roku do 30.05.2018 roku.
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

 • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 1.08.2018 roku od godz. 8.00 do 14.08.2018 roku do godz. 15.00
 • Publikacja listy zakwalifikowanych 17.08.2018 roku godz. 10.00
 • /Ważne!/ Potwierdzenie woli przez rodziców od 17.08.2018 roku od godz. 12.00 do 23.08.2018 roku do godz. 15.00
 • Publikacja listy przyjętych 24.08.2018 roku od godz. 10.00

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

            Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 27.08.2018 roku od godz. 8.00
            do 30.08.2018 roku do godz. 12.00 /w przypadku wolnych miejsc.

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należypobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.plw zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/19

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przez rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu.
 2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4.  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bursaradom.edu.pl

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.