image004

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

231 Rocznica Uchwalenia Konstrukcji 3 Mają przez Sejm Wielki

Konstytucja 3 maja, właściwie  Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją.

Grupa I w dniu 28.04.2022 przygotowała inscenizację przybliżającą treść wydarzeń.