image004

W Bursie Szkolnej nr 1 zostało zorganizowane spotkanie w ramach działań Centrum Aktywności Lokalnej . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich placówek i instytucji sąsiadujących z Bursą Szkolną. Dyrektor Bursy pan Karol Rola przywitał wszystkich zaproszonych gości, po czym zostały omówione i zaplanowane działania na bieżący rok.