min wirus

UWAGA!!!

Informacje i zalecenia dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu w związku z zamknięciem placówek oświatowych na terenie całego kraju.

1. Od 12.03.2020r do 25.03.2020r. zostają zamknięte wszystkie szkoły i placówki oświatowe.

2. Wychowankowie bursy proszeni są o jak najszybsze opuszczenie placówki, zabranie swoich wszystkich rzeczy i wyjazd do domu.

3. Młodzież wraca do bursy 26.03.2020r. (czwartek) – o ile termin nie ulegnie zmianie.

4. Prosimy o bieżące śledzenie informacji dotyczącej zagrożenia.

Jednocześnie apelujemy i przypominamy to nie są ferie, jest to forma kwarantanny. Zaleca się przebywanie w domu, unikanie dużych skupisk ludzi. Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.'

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
masz podwyższoną temperaturę,
kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
Lista stacji epidemiologicznych
LUB
zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Lista szpitali zakaźnych

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Całodobowa infolinia NFZ
800 190 590