min

W dniu 17.10.2018r. W  Bursie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Bursy. Po przeliczeniu wszystkich głosów wyłonił sie nastepujący skład zarządu MRB:

Przewodniczący MRB – Chabora Dawid gr. I
Z-ca przewodniczącego – Julia Norek gr.VII
Sekretarz – Katarzyna Styczeń gr. VI
Przewodniczący Sekcji Rekreacyjnej- Nowak Jakub gr. I
Przewodniczący Sekcji Pomocy w Nauce – Anna Tomczyk gr. IV
Przewodniczący Sekcji Kulturalnej – Michalska Wiktoria gr. VII
Przewodniczący Sekcji Higienicznej – Działkowski Adrian gr. II
Przewodniczący Sekcji Stołówkowej – Tomanek Kamil gr. III

Opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy jest pani Aneta Strus.
Gratulujemy!

GALERIA ZDJĘĆ