image012

W bursie odbyły sie wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Bursy. Wychowankowie chętnie oddali głosy na swoich faworytów. Frekwencja była bardzo wysoka. 

Nowy skład zarządu MRB przedstawia sie następująco:

Przewodniczący – Sebastian Woźniak

z-ca Przewodniczacego –  Kamila Rylska

Przewodniczący sekcji rekreacyjnej – Michał Czarny

Przewodniczacy sekcji higienicznej- Karolina Pawlak

Przewodniczacy sekcji kulturalnej – Antonina Miller i Mateusz Stańczyk

Przewodniczacy sekcji stołówkowej – Kacper Neska i Filip Bąk

Przewodniczacy pomocy w nauce – Olivier Kożuchowski

Opiekunowie: Anna Mizera, Wioletta Brodowska, Marta Traczyk 

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012