1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu

Proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Bursy Szkolnej w Radomiu, obowiązującymi od 27.08.2020 r dostępnymi tutaj…

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka
Drodzy rodzice/opiekunowie prawni naszych wychowanków. Poniżej znajdują się linki z treścią oświadczeń, które wydrukowane, uzupełnione i podpisane wychowankowie przywożą ze sobą do bursy w momencie kwaterowania. Prosimy o dopełnienie tych formalności w celu usprawnienia kwaterowania.

Oswiadczenie_wychowanka.pdf

Oswiadczenia_proceduralne.pdf