ekologia

SEKCJA KULTURALNA OGŁASZA KONKURS EKOLOGICZNY

„CHROŃMY ZIEMIĘ MAMY JĄ TYLKO JEDNĄ ”

Kryteria konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu plakatu z hasłem przewodnim „Chrońmy Ziemię mamy ja tylko jedną” o formacie A3 przedstawiającego naszą planetę Ziemię i wyobrażenie uczestnika konkursu o jej ochronie. Plakat może być wykonany dowolną techniką z wykorzystaniem różnych materiałów.

2. Dokumentacja powinna zawierać: podpisany plakat (nazwisko i imię uczestnika, grupę i numer pokoju), który należy dostarczyć do opiekuna sekcji kulturalnej p. J. Piotrowskiej, p. G. Łukasiewicz

3. Plakat konkursowy należy doręczyć do dnia 03.03.2015

Kryterium oceny :

1. Pomysł uczestników na wykonanie plakatu.

2. Zgodność wykonania pracy z tematem.

3. Estetyka wykonania pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu 04.03.2015r