UWAGA!

W niedziele i inne dni przyjazdowe powroty młodzieży do bursy

obowiązują w godz. 16.00 do 21.00.

OGŁOSZENIE

Każdy mieszkaniec bursy płaci za wyżywienie i zakwaterowanie do dnia 5-go każdego miesiąca.

Jeśli wpłaty nie dokona i nie wpłynie przelew to dnia 6-go pracownik księgowości  będzie  wysyłał do rodziców pismo

wzywające do zapłaty za bursę wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli wpłaty nie będą uiszczane w terminie mieszkaniec Uchwałą Rady Pedagogicznej będzie pozbawiony miejsca w bursie.

 

                                                                                                                                      Dyrektor Bursy

                                                                                                                                               (-)

                                                                                                                                       Grażyna Suliga