PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

 

mgr J. Piotrowska – "Narkomania wśród młodzieży"

 

UWAGA!

W niedziele i inne dni przyjazdowe powroty młodzieży do bursy

obowiązują w godz. 16.00 do 21.00.

 

RODZICE!

W obliczu narastających problemów, rodziny potrzebujące wsparcia mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy  i wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem  www.mops.radom.pl

 

OGŁOSZENIE

Każdy mieszkaniec bursy płaci za wyżywienie i zakwaterowanie do dnia 5-go każdego miesiąca.

Jeśli wpłaty nie dokona i nie wpłynie przelew to dnia 6-go pracownik księgowości  będzie  wysyłał do rodziców pismo

wzywające do zapłaty za bursę wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli wpłaty nie będą uiszczane w terminie mieszkaniec Uchwałą Rady Pedagogicznej będzie pozbawiony miejsca w bursie.