konkurs

14.04.2015r  o godz 20.00 rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu "Legenda mojej miejscowosci".

Termin składania prac do 13.04.2015r do opiekuna Sekcji Pomocy w Nauce p. A. Prokop

 

15.04.2015 o godz. 20.00 rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników  konkursu na prezentację multimedialną: "Bursa to nie tylko mury".

Termin składania prac do 14.04.2015r do opiekuna Pracowni Komputerowej p. B. Przeworskiej