Bursa Szkolna nr 1 w Radomiu

bursa szkolna nr 1 w radomiuBursa Szkolna nr 1 w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 powstała w dniu 1.XII.1995 r., na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19.III.1980 r, w sprawie organizacji i funkcjonowania internatów i burs szkolnych. Na mocy w/w zarządzenia placówka stała się niezależną od szkoły, a nadzór bezpośredni objął Kurator Oświaty i Wychowania. Wspominając o przemianach Bursy niegdyś internatu Zespołu Szkół Budowlanych, trzeba sięgnąć nieco do historii powstania placówki.

W roku 1952, Zakłady Metalowe im. Gen. Waltera, na zlecenie Ministra Przemysłu Maszynowego, wybudowały internat przy ulicy Kościuszki 5 w Radomiu. W roku 1953, powstał drugi identyczny budynek. Do drugiego budynku została przeniesiona młodzież z Technikum Mechanicznego, natomiast pierwszy zajmowała młodzież szkół zasadniczych. W internacie zamieszkiwało około 300 uczniów. Do roku 1971 głównym gospodarzem i administratorem budynku internatu, była Dyrekcja Technikum Mechanicznego, następnie internat stał się placówką wyłącznie podlegającą Zespołowi Szkół Budowlanych.  W roku 1995 placówka stała się samodzielną jednostką prowadząca własną działalność finansową, gospodarczą i wychowawczą, nazwana została Bursa Szkolna nr 1.

Jesteśmy publiczną koedukacyjna placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Dysponujemy bazą noclegową w liczbie 250 miejsc.

Sprawdź naszą ofertę

MONOGRAFIA

monografia szkoły

monografia bursy szkolnej nr 1 w radomiu