Pierwszy etap znoszenia obostrzeń od 20.04.2020r.

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m kw wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m kw. na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni,
 • możliwe wejście do lasów i parków w celach rekreacyjnych, w tym bieganie czy jazda na rowerze – jeśli od tego zależy kondycja psychiczna. Przebywanie na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy,
 • place zabaw nadal pozostają zamknięte,
 • podczas mszy lub innego obrzędu religijnego w kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni,
 • młodzież powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego.

Wciąż obowiązujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie między osobami 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie