Drodzy rodzice i wychowankowie!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii  covid19 obowiązującymi w Bursie Szkolnej nr 1.

Poniżej zamieszczamy również:

  • Deklarację pobytu wychowanka w bursie w okresie pandemii covid19 /należy ja wypełnić i wysłać w postaci skanu lub zdjęcia co najmniej 2 dni przed planowanym powrotem wychowanka do bursy na adres: bursa1@bursaradom.edu.pl lub renata.bojarska@bursaradom.edu.pl
  • Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna wychowanka przebywającego w bursie w okresie pandemii covid19

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego
  2. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  3. Procedury bezpieczeństwa w bursie szkolnej