1. Z usług i świadczeń scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści z placówek oświatowych, które podpisały porozumienie o wspólnym gospodarowaniu odpisem z zfśs oraz emeryci ze zlikwidowanych placówek oświatowych.
Rodzaje pożyczek:

•    pożyczka remontowa w wysokości 30 000zł.
Okres spłaty wynosi 3 lata. Wymagana liczba poręczycieli to 3 osoby. Wniosek wypełnia się w trzech egzemplarzach

•    pożyczka budowlana w wysokości 50 000zł.
Okres spłaty wynosi 5 lat z możliwością przedłużenia do 7 lat na pisemny wniosek pożyczkobiorcy. Wymagana liczba poręczycieli to 4 osoby. Wymagane dokumenty dostępne w załączniku (instrukcja korzystania z pożyczek)

•    pożyczka bezzwrotna w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej do 10 000 zł.

2.    Adres: 26-600 Radom ul. Kościuszki 5

3.    Kontakt telefoniczny: (48) 362 49 52

4.    Godziny otwarcia dla interesantów;

Poniedziałek, Środa – 8.00-15.00

Wtorek, Czwartek  – 8.00-12.00

5.    Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat rat pożyczek:

Bank PeKaO S.A. o/Radom ul. Piłsudskiego 15
30 1240 3259 1111 0000 3002 8021

6.    Od dnia 01.01.201 Ir. oprocentowanie pożyczek remontowych wynosi 4%, zaś pożyczek budowlanych 3% w skali roku.

7.  Instrukcja korzystania z różnych form pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu

8.    Posiedzenia Komisji Świadczeń Socjalnych odbywają się jeden raz w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacji.

9.    Wypłaty pożyczek, zapomóg, dofinansowań będą przekazywane na konta bankowe w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosków na posiedzeniu Komisji świadczeń socjalnych.