min

22.02.2018r w bursie odbyło sie spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji. Tematem spotkania były "Skutki prawne zachowań ryzykownych"

Przedstawiciele prawa omówili  Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich oraz wiele problemów dotyczących zapobiegania i zwalczania

demoralizacji wśród młodzieży. Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli młodzieży problem przestępczości wśród nieletnich

oraz odpowiedzieli na szereg pytań związanych z odpowiedzialnością nieletnich.

GALERIA