mseg

REKRUTACJA 

 

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2016/17

W ZAKŁADCE REKRUTACJA

Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu na rok szkolny  2016/17 odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy. Rekrutacja kandydatów do bursy

odbywa się w dwóch etapach:

I etap – rekrutacja elektroniczna od 1.08.2016 do 12.08.2016r. do godz. 15.00

II etap uzupełniający od 24.08.2016 do 31.08.2016r. do godz. 15.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI NA STRONIE BURSY W ZAKŁADCE – REKRUTACJA