image006

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  W Bursie Szkolnej to czas podsumowania całorocznej pracy opiekuńczo wychowawczej, którego dokonał dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 mgr Karol Rola. Środowe popołudnie 22 maja 2024 roku obfitowało w miłe chwile podziękowań i nagród dla wychowanków, którzy wyróżniali się pozytywną postawą, zaangażowaniem w życie bursy. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy przygotowali część artystyczną, w której wyrazili swoją wdzięczność za czas i trud włożony w ich wychowanie oraz podsumowali rok szkolny. Symboliczne kwiaty były wyrazem podziękowania składanego na ręce pana dyrektora, pani wicedyrektor, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Ważną częścią spotkania było pożegnanie uczniów kończących szkołę średnią – tegorocznych maturzystów, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się w pamięci mieszkańców i pracowników. Przedstawiciele odchodzącej młodzieży wyrazili wdzięczność za wspólnie spędzone lata. Pan dyrektor podziękował wychowawcom i wychowankom, a zwłaszcza maturzystom, za aktywny udział w całorocznym życiu placówki oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji. 

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015