MIN

PAMIĘTAMY O TYCH CO POLEGLI W OBRONIE OJCZYZNY

Wrzesień miesiącem pamięci narodowej.
Sekcja kulturalna wraz z opiekunami panią Grażyna Łukasiewicz i panią Justyna Piotrowską zorganizowała wyjście pod tablicę pamięci poświęconą ofiarom II wojny światowej. Młodzież zapaliła znicze.

GALERIA ZDJĘĆ