1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu

Proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Bursy Szkolnej w Radomiu, obowiązującymi od 27.08.2020 r dostępnymi tutaj…

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka
Drodzy rodzice/opiekunowie prawni naszych wychowanków. Poniżej znajdują się linki z treścią oświadczeń, które wydrukowane, uzupełnione i podpisane wychowankowie przywożą ze sobą do bursy w momencie kwaterowania. Prosimy o dopełnienie tych formalności w celu usprawnienia kwaterowania.

Oswiadczenie_wychowanka.pdf

Oswiadczenia_proceduralne.pdf

min wakacje

Za nami kolejny rok szkolny, rok nietypowy ponieważ przyszło nam zmierzyć się z nową rzeczywistością spowodowaną pandemią koronawirusa. Gratulujemy wytrwałości, wyników oraz promocji do następnych klas. Na czas wakacji życzymy duzo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku. Gdziekolwiek będziecie w czasie wakacji, uważajcie na siebie, bo czas zagrożenia jeszcze nie minął.
Spotkajmy się wszyscy we wrześniu.

Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy.

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

 • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2019 roku do godz. 15.00
 • Weryfikacja zgłoszeń kandydatów odbywać się będzie od 19.08.2020 roku od godz. 8.00 do 25.08.2020 roku do godz. 15.00.

          Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

 1. dostarczyć droga elektroniczną /w formie skanu lub zdjęcia/ podpisane potwierdzenie zgłoszenia na adres bursa1.rekrutacja@bursaradom.edu.pl lub dostarczyć osobiście potwierdzenie zgłoszenia do skrzynki podawczej w budynku bursy

  /oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie, podczas zgłoszenia się wychowanka/i do placówki/

 2. dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów drogą elektroniczną lub do skrzynki podawczej w budynku bursy

 • Publikacja listy zakwalifikowanych 26.08.2020 roku godz. 10.00 na stronie internetowej bursy
 • Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenie woli przez rodziców od 26.08.2020 roku od godz. 12.00 do 28.08.2020 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną lub w budynku bursy do skrzynki podawczej
 • Publikacja listy przyjętych 28.08.2020 roku od godz. 17.00 na stronie internetowej bursy.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 31.08.2020

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Drodzy rodzice i wychowankowie!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii  covid19 obowiązującymi w Bursie Szkolnej nr 1.

Poniżej zamieszczamy również:

 • Deklarację pobytu wychowanka w bursie w okresie pandemii covid19 /należy ja wypełnić i wysłać w postaci skanu lub zdjęcia co najmniej 2 dni przed planowanym powrotem wychowanka do bursy na adres: bursa1@bursaradom.edu.pl lub renata.bojarska@bursaradom.edu.pl
 • Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna wychowanka przebywającego w bursie w okresie pandemii covid19

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego
 2. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
 3. Procedury bezpieczeństwa w bursie szkolnej