image006

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  W Bursie Szkolnej to czas podsumowania całorocznej pracy opiekuńczo wychowawczej, którego dokonał dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 mgr Karol Rola. Środowe popołudnie 22 maja 2024 roku obfitowało w miłe chwile podziękowań i nagród dla wychowanków, którzy wyróżniali się pozytywną postawą, zaangażowaniem w życie bursy. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy przygotowali część artystyczną, w której wyrazili swoją wdzięczność za czas i trud włożony w ich wychowanie oraz podsumowali rok szkolny. Symboliczne kwiaty były wyrazem podziękowania składanego na ręce pana dyrektora, pani wicedyrektor, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Ważną częścią spotkania było pożegnanie uczniów kończących szkołę średnią – tegorocznych maturzystów, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się w pamięci mieszkańców i pracowników. Przedstawiciele odchodzącej młodzieży wyrazili wdzięczność za wspólnie spędzone lata. Pan dyrektor podziękował wychowawcom i wychowankom, a zwłaszcza maturzystom, za aktywny udział w całorocznym życiu placówki oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji. 

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015

image009

Radom, miasto w którym żyjemy, chodzimy do szkoły, mamy przyjaciół i znajomych. Radom …to też tajemnice, ciekawe miejsca przez wielu nieodkryte oraz nieznane. Ciekawi ludzie, ich historia,dokonania oraz zasługi. Aby poznać choć małą część tych ciekawostek sekcja rekreacyjna zabrała nas w przeszłość. Tym razem udaliśmy się szlakiem sławnego radomskiego malarza Jacka Malczewskiego, biorąc udział w grze miejskiej,, Moje życie, mój Radom – historia sławnego malarza". Zaangażowanie młodzieży udzieliło się również przypadkowo napotkanym mieszkańcom miasta, którzy pomagali naszym uczestnikom w rozwiązywaniu zagadek.

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009

konstytucja

3 maja jest datą symboliczną w polskiej historii. To wstęp do opowieści o przełomowym dziele prawodawczym – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Przyjęta na Sejmie Wielkim (Czteroletnim) ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a podstawę jej konstrukcji ustrojowej wyrażało zawarte w artykule V przekonanie, że „wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”.

Uchwalona „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic” – Ustawa z 1791 r. wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej z silną władzą przedstawicielską. Wdrażała trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jej postanowienia były wymierzone przeciw liberum veto. Przyjęto w niej również nowatorskie rozwiązania w zakresie parlamentaryzmu.

Wychowanki gr. V dla uczczczenia obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wykonały dekorację, przez co poszerzyły i utrwaliły  swoją wiedzę o historii Polski oraz wyraziły swój patriotyzm.

                      konstytucja 3

438865028_1186624459240282_8745041882253109351_n

Sekcja rekreacyjna informuje wszystkich fanów piłki nożnej ⚽⚽⚽⚽ mamy to! Turniej rozgrywany na hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych dobiegł końca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny.

I miejsce zajęła drużyna reprezentująca gr II w składzie:

Dziakiewicz Mikołaj

Milczarski Tomasz

Brociek Michał

Kopczyński Dawid

Urbańczyk Filip

II miejsce zajęła grupa IV

w składzie:

Neska Wiktoria

Stani Julia

Gawęda Jakub

Kowalczyk Maciej

Serafin Szymon

Woźniak Sebastian

III miejsce grupa I w składzie:

Fila Antoni

Gleguła Adam

Gmyrek Stanisław

Kowalczyk Krystian

Neska Kacper

Rek Jakub

Na szczególne wyróżnienie zasługują dwie piłkarki Wiktoria oraz Julia za waleczną grę i rewelacyjną technikę ⚽⚽⚽

image046 image047 image048 image049 image050 image051 image052 image053 image054