min

SZKOLENIE W RAMACH WDN – MYŚLOGRAFIA, CZYLI MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI

28.01.20r. w ramach WDN  odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat:" Myślografia, czyli myślenie wizualne w edukacji". Zdobyliśmy umiejętności jak w prosty sposób przekazać wiedzę oraz skomplikowane kwestie za pomocą rysunku. Otworzyliśmy się na niecodzienne rozwiązania. Myślenie wizualne to myślenie za pomocą obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez cały świat. Stosowanie wizualizacji wzmacnia proces rozumienia i zapamietywania jak równiez rozwija kreatywność i wyobraźnię.